• ENERGETIKA

    Družbe energetskega sektorja se soočajo s spremembami in morajo optimizirati zanesljivost sredstev ter se prilagoditi hitrim spremembam na trgu. Novi trendi v energetskem sektorju občutno preoblikujejo trg.

Novi trendi

Nove tehnologije temeljito spreminjajo poslovne modele, pametnejša omrežja pa ustvarjajo nove izzive in priložnosti. 

Da ostanejo še naprej konkurenčna, morajo podjetja povečati svojo učinkovitost.

Organizacije v vseh sektorjih se srečujejo z izzivi, kot so povečanje učinkovitosti in storilnosti, boljši vpogled v procese dela strank in povečanje varnosti.

Pomoč podjetjem pri odzivu na nove spremembe na trgu

Operativna učinkovitost in večja prilagodljivost omogočata podjetjem večjo odzivnost na spremembe in zahteve na trgu, izboljšajo stroškovno učinkovitost in se odzovejo na spremenjene predpise v zaščiti, varnosti in regulativi. Tudi podjetja v energetiki se soočajo z bolj specifičnimi izzivi znotraj panoge, kar zahteva boljšo uporabo informacij in sredstev.

Uspešno upravljanje sredstev in delovne sile v energetskem sektorju podpira učinkovitost sredstev, izboljša storilnost zaposlenih ter znižuje stroške. Prav tako podpira preoblikovanje storitev podjetja s poudarkom na poenostavitev in optimizacijo operacij ter na povečanje učinkovitosti oskrbovalne verige.

KORISTI NAŠIH REŠITEV

   

  • Povečanje vrednosti sredstev in poenostavitev operacij
  • Podaljšanje življenjske dobe sredstev
  • Ustvarjanje pomembnih časovnih in stroškovnih prihrankov
  • Povečanje splošne storilnosti
  • Izboljšanje nadzora nad notranjimi procesi
  • Zajem kritičnih informacij
  • Zagotavljanje skladnosti s predpisi z upravljanjem s poslovnimi procesi, revidiranjem in poročanjem
  • avtomatizacija poslovnih procesov

Informacije, pridobljene iz sredstev in poslovnih procesov, so izjemnega pomena za stranke v energetiki.

PREBERITE NAŠE ŠTUDIJE PRIMEROV

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.