• JAVNA UPRAVA

  Javni sektor in industrija se srečujejo z digitalno preobrazbo. Globalizacija, mobilnost, nenehne spremembe in prilagajanje na nove pogoje ter okolja, so zgolj nekatere od prisotnih zunanjih sil, na katere vplivajo IT rešitve. Omenjene spremembe zahtevajo trajnostno prilagajanje javne uprave skozi čas.

Zagotavljanje javnih storitev

Javnost pričakuje od javnega sektorja enako prilagodljivost in odzivnost, kot jo zagotavlja zasebni sektor. Za dobro delovanje morajo vladne institucije sprejeti novo tehnologijo, postopke in ideje ter zagotoviti usposobljenost zaposlenih.

Eden od večjih izzivov za javni sektor je hitro spreminjanje načina razmišljanja, ki daje prednost digitalizaciji, hkrati pa morajo zagotoviti visoke standarde varovanja in zanesljivosti podatkov.

Čas je za drugačen pristop

Javni sektor pogosto opravlja enake naloge na enak način, ne glede na učinkovitost. Tehnološki napredek je pospešil potrebo po spremembi načina delovanja v prihodnosti.

Javni sektor mora preoblikovati način zagotavljanja storitev, ki jih državljani želijo in potrebujejo v digitalnih obliki. Prav tako obstaja pričakovanje, da bodo pri skrbi za svoje aktivnosti sledili strogim proračunom.

Z našo podporo lahko javni sektor za upravljanje s svojimi zasebnimi IT storitvami in sredstvi v oblaku uporabi IBM® Control Desk, ki omogoča velike prihranke in hitrejši odziv na poizvedbe državljanov.​

Poslovne rešitve za vlado

Rešitve se osredotočajo na težave, s katerimi se vlade soočajo na različnih ravneh in segmentih.

 • Meje, carina in priseljevanje
 • Obramba
 • Socialni programi
 • Infrastruktura in storitve za državljane
 • Javna varnost in policijska dejavnost
 • Upravljanje z davki in prihodki

Ključna področja za podpiranje storitev za javnost

 • Avtomatizacija (optimizacija obstoječih storitev in zagotovitev proračuna za druge bodoče storitve)
 • Zbiranje podatkov in analitika (uporaba obstoječih podatkov za integracijo javnih storitev)
 • Digitalne vladne platforme (doseči več v krajšem času)

Digitalne rešitve, vključno z digitalnim jedrom, lahko ustvarijo bolj integrirane in učinkovitejše sisteme – takše politike, ki vladam pomagajo da se preobrazijo in svojim državljanom zagotavljajo boljše rezultate.

Sodelujemo z vladami, da ustvarjamo nove digitalne storitve, nadgrajujemo in razširjamo obstoječe tehnološke platforme, hkrati pa podpiramo in vzdržujemo njihove osnovne, ključne in že obstoječe sisteme za večjo prožnost in razpoložljivost.

KONTAKTIRAJTE NAS

ŠTUDIJA PRIMERA

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.