• IZKUŠNJE STRANK

Elektro Maribor: Delo s podjetjem Troia d.o.o.

S podjetjem TROIA d.o.o. sodelujemo že dobri dve leti in odnos ter sodelovanje sta odlična. Ko smo leta 2017 začeli iskati rešitev za upravljanje sredstev, smo se odločili za pilotni projekt - implementacijo IBM Maximo. Podjetje Troia d.o.o. v sodelovanju z Informatiko d.o.o. je pilotni projekt zaključilo pravočasno, kar nam je dalo dovolj časa in izkušenj za dobro premišljeno odločitev o končni odločitvi za implementacijo rešitve za upravljanje sredstev.

Elektro Maribor: Delo s podjetjem Troia d.o.o.

V letu 2018 smo se odločili implementirati IBM Maximo kot našo glavno rešitev za upravljanje sredstev. Implementacijo je, kot prej, izvedlo podjetje Troia d.o.o. v sodelovanju z Informatiko d.o.o. Projekt se je začel izvajati aprila 2018 in končal maja 2019, vendar je bilo rešitev potrebno uvesti že v samem začetku leta 2019. Omejen čas za implementacijo IBM Maximo in vzporedna implementacija ERP rešitve je predstavljalo izziv pri doseganju zastavljenih časovnih mejnikov. Kljub temu, pa so bili vsi doseženi v zastavljenem času.

Skozi celoten projekt, so v podjetju Troia d.o.o. organizirali delavnice za vsako področje. Na osnovi preučevanja naših zahtev in želja, so pripravili priporočilo za možne izboljšane pristope ali morebitne težave. Na podlagi rezultatov in zaključkov, je podjetje Troia d.o.o. razvilo in konfiguriralo rešitev IBM Maximo, prilagojeno našim potrebam. Podjetji Troia d.o.o. in Informatika d.o.o. sta razvili tudi integracijo med IBM Maximo in našo ERP rešitvijo ter številnimi drugimi IT rešitvami, ki jih uporabljamo v našem podjetju.

Po uvedbi rešitve IBM Maximo večjih tehničnih težav nismo imeli. Kakršnekoli manjše težave so bile odpravljene sproti, v prvih nekaj mesecih.

Priporočamo storitve podjetja Troia d.o.o. saj smo bili skozi celoten postopek implementacije rešitve IBM Maximo zelo zadovoljni. Zaposlujejo visoko usposobljene strokovnjake, ki so pripravljeni uslišati vse zahteve in želje kupcev.

Related

Not any article