• video_forest

Napredna analitika in velepodatki v elektroenergetiki

Živimo v času digitalizacije, ki ima vpliv na organizacije v vseh industrijah. Količina podatkov s katerimi podjetja danes upravljajo eksponentno narašča, je vedno bolj raznolika ter se z nadaljnjim razvojem novih trendov dodatno povečuje. Vendar lahko le primerno hranjenje, obdelava ter vizualizacija prinesejo pravo dodano vrednost. Podjetja izkoriščajo vse te možnosti upravljanja velepodatkov za namene natančnejše prilagoditve sistemov, podporo odločanju, razvoju in za boljše investiranje v infrastrukturo. 

Implementacija napredne analitike in pratforme za upravljanje velepodatkov omogoča upravljanje podatkov za izvajanje naprednih analiz ter večji nadzor nad informacijami o delovanju organizacije.

S pomočjo napredne analitike lahko podjetja izboljšajo učinkovitost delovanja omrežja, znižajo stroške in optimizirajo druge ključne kazalnike uspešnosti (KPI), povezane s proizvodnjo, prenosom in distribucijo električne energije.

Napredna analitika

Napredna analitika omogoča globje in podrobnejše vpoglede v vse vrste podatkov in vsebin s pomočjo naprednih tehnik in orodij, ki presegajo tradicionalne analitične postopke. Vključuje področja kot so rudarjenje podatkov / besedila, strojno učenje, ujemanje vzorcev, napovedovanje, vizualizacija, semantična analiza, analiza občutkov, analiza omrežij in grozdov, multivariantna statistika, analiza grafov, simulacija, kompleksna obdelava dogodkov in nevronske mreže. 


Samo področje napredne analitike nikakor ni mogoče obravnavati samostojno, ker je področje zelo odvisno od zbiranja in upravljanja podatkov ter od specifične industrije. Znotraj napredne analitike se pojavlja tudi več drugih podočij in tehnologij, ki jih je prav tako potrebno upoštevati pri razvoju. Ta področja so:

 • Upravljanje podatkov s celotnim naborom tehnologij za obvladovanje velepodatkov (NoSQL, BigData, Data Lake, ELT/ETL, IoT...),
 • Vizualizacija podatkov s pomočjo BI orodij,
 • Podatkovno rudarjenje z naprednimi tehnikami analiziranja,
 • Izvajanje napredne analitike s pomočjo umetne inteligence in strojnega učenja.

 

Velepodatki

Big data je organizirano zbiranje podatkov potrebnih za podrobne analize, katerim sledi ugotavljanje vzorčnih povezav med dejavniki ter na podlagi ugotovitev, sprejetje poslovnih odločitev za prihodnost poslovanja podjetja. Velepodatki so nabor podatkov katerih velikost, hitrost ali raznolikost presega zmožnosti tradicionalnih načinov upravljanja baz.

 

Nudimo rešitve na področju BigData / Napredne analitike za različne primere: 

Analiza obremenitev in odzivi na povpraševanje

 

Pametni števci omogočajo odkrivanje težav s preobremenitvami v skoraj realnem času. Obdelava takšnih podatkov omogoča:

 • spremljanje obnašanja odjemalcev, 
 • odkrivanje trendov porabe, 
 • usklajevanje napajanja omrežja s povpraševanjem, 
 • hitro odzivanje na težave. 

 

Kontrola delovanja omrežja

S pomočjo analize pametnih števcev in transformatorjev je mogoče identificirati različne dogodke na omrežjih, ki pripomorejo k zmanjšanju izgub in izboljšanju kakovosti dobave električne energije:

 • odkrivanje motenj v signalu, 
 • spremljanje napetosti, 
 • odkrivanje tehničnih izgub in kraje, 
 • odkrivanje preobremenjenosti transformatorjev.  

 

Lociranje napak in optimizacija delovne sile

Uporaba naprednih sistemov omogoča hitrejše odkrivanje vzrokov za izpad električne energije, s pomočjo ustvarjenih zemljevidov napak. Dostop do podatkov o delovanju omrežij v realnem času pa povečuje produktivnost delavcev na terenu in boljšo razporeditev virov.

 

 

Obnovljivi viri energije

Pametno omrežje vključuje pridobivanje energije iz obnovljivih virov, predvsem sončne in vetrne energije. Na proizvodnjo energije iz omenjenih virov pa pomembno vpliva vreme. Z uporabo napredne analitike vremenskih podatkov in GIS podatkov je omogočeno natančnejše in učinkovitejše napovedovanje energije iz obnovljivih virov.

 

ZAKAJ TROIA

Večina organizacij lahko izkoristi analizo velepodatkov, da ugotovi kateri so koristni ter za uvajanje pravih veščin za boljše razumevanje podjetja, njihovih strank in trga.

Izkušnje in znanje naših strokovnjakov, ki že več kot desetletje sodelujejo s podjetji v elektroenergetskem sektorju, predstavljajo veliko prednost pri uvajanju napredne analitike v organizacijo. Poznavanje različnih virov podatkov, ki so za industrijo zelo specifični je ključnega pomena za uspešno in kvalitetno implementacijo analitične programske opreme, kot tudi za nadaljnji razvoj in napredek.

Na področju napredne analitike imamo že več uspešno zaključenih projektov v elektroenergetiki. Za implementacijo rešitev napredne analitike imamo vzpostavljeno partnerstvo s podjetjem Cloudera, ki ponuja celoten nabor tehnologij za upravljanje velepodatkov.

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.

 • *