• ŠTUDIJA PRIMERA

    Proaktivni pristop k reševanju problemov pomaga farmacevtskemu podjetju delovati bolje

Podjetje Lek d. d. je želelo uvesti učinkovit centralni nadzorni sistem za svojo celotno infrastrukturo IT ter nuditi podporo in odpravljanje težav z enega mesta.

IZZIV

Podjetje je želelo uvesti sistem, ki bi ob pojavu težave zaposlenim in nadzornikom nemudoma izdal obvestilo in tudi ponudil možno rešitev.

REŠITVE

Izvedbo rešitve so zaupali svojemu dolgotrajnemu tehnološkemu partnerju, družbi TROIA, ki je zagotovila celovito spremljanje infrastrukture in storitev IT. Poleg produktov sistemov Nagios in Icinga smo uporabili tudi številne odprtokodne rešitve in njihove dodatke.

PREDNOSTI

Izvedba rešitve pomaga pospešiti odkrivanje problemov in napak v nadzorovanih napravah/sistemih ter hkrati zagotavlja potrebno orodje za takojšnje ukrepanje. Napredni nadzorni procesi poenostavijo odkrivanje problemov in njihovih vzrokov ter pomagajo zaposlenim pri odstranjevanju šibkih točk.

Celotno študijo primera si oglejte tukaj:

  • *