• ŠTUDIJA PRIMERA

    Kako storiti več z manj sredstvi – reševanje težave, s katero se javni sektor nenehno sooča

Slovensko Ministrstvo za javno upravo je zadolženo za zagotavljanje sredstev IT za državne organe in organizacije javnega sektorja.

IZZIV

Ker želijo državljani večjo učinkovitost pri porabi javnih sredstev, se javna uprava sooča s pritiskom, da mora storiti več z manj sredstvi. Ministrstvo je ugotovilo, da lahko z zagotavljanjem storitev IT organizacijam, ki jih podpira preko centraliziranega zasebnega oblaka, izpolni dvojni cilj zniževanja stroškov in izboljšanja učinkovitosti.

REŠITVE

Za čim boljši izkoristek nove zasebne infrastrukture v oblaku je slovensko Ministrstvo za javno upravo uvedlo programsko opremo IBM Control Desk, s katero je omogočilo poenoteno upravljanje storitev IT in sredstev. Ministrstvo je pri uvedbi sodelovalo z družbo TROIA, zlatim poslovnim partnerjem IBM-a.

PREDNOSTI

"Prvič imamo pregled nad tem, kdo uporablja katero storitev IT, kar nam pomaga, da se osredotočimo na optimizacijo tistih, ki so najbolj bistvene,” pravi Albert Črnologar. "Ta transparentnost prav tako spreminja našo zmožnost zagotavljanja storitev IT: naši uporabniki si lahko ogledajo status svojih zahtev za podporo in naši zaposleni v oddelku za podporo lahko pri razreševanju težav iščejo po podatkovni bazi. Uporabniki lahko določajo stopnjo nujnosti zahtev, da pritegnejo našo pozornost na najbolj nujne.”

REZULTATI

Rešitev ponuja ministrstvu vpogled, ki ga potrebuje, da zagotavlja zanesljivo izvajanje sporazumov o ravni storitev (SLA), in sicer tako, da daje organizacijam, ki jih podpira, sredstva, s pomočjo katerih lahko uspejo. Hkrati pa se lahko zaposleni osredotočijo na svoje ključne odgovornosti in ne skrbijo glede IT.

PRIPOROČILO STRANKE

Last year alone, IBM Control Desk indirectly enabled us to reduce our reliance on external support so much that we saved a quarter of a million Euros.

Albert Črnologar M.Sc.
Head of Services Sector, Slovenian Ministry of Public Administration

Za podrobno poročilo prenesite študijo primera tukaj.

  • *