• DIGITALNA TRANSFORMACIJA

  Digitalna transformacija je ključnega pomena za vsako podjetje, ki želi izboljšati konkurenčnost na trgu in svoje poslovne procese obdržati na najvišji strokovni ravni. Upravljanje poslovnih procesov, usklajenih z vašimi poslovnimi cilji in povezanih z vašimi sistemi, prinaša vašemu poslovanju dodano vrednost.

Pot do učinkovite digitalne transformacije

Digitalna transformacija že dalj časa predstavlja ključno smernico sodobnega razvoja in človeškega napredka, saj odstranjuje ločnico med IKT kot tehnologijo in različnimi procesi.

Digitalizacija, skupaj z optimizacijo delovnih procesov in poslovanja, dviguje produktivnost, oblikuje nove poslovne modele podjetij ter spodbuja inovacije in razvoj, s tem pa vpliva na izboljšanje rasti in konkurenčnosti podjetja. 

Tehnologije se hitro razvijajo in napredujejo, medtem ko sposobnost organizacij, da izkoristijo njihove njihove zmožnosti in potenciale, še vedno v veliki meri zaostaja. Na drugi strani končni kupci, potrošniki oziroma uporabniki, nove tehnologije osvajajo hitreje od večine organizacij, zato je napredek in sledenje trendom toliko večjega pomena. 

Digitalna transformacija vam omogoči:

 • Preglednejše in hitrejše poslovanje
 • Boljšo povezljivost potreb vaših digitalnih uporabnikov in zmožnosti povezovanja digitalnih tehnologij s svojo ponudbo
 • Bolj zadovoljne končne uporabnike vaših rešitev in produktov,
 • Konkurenčnejše poslovne modele, rešitve in/ali produkte
 • Optimizacijo poslovnih procesov, ki pripomore k znižanju stroškov.

Rešitve za digitalno transformacijo 

TROIA AM platforma za upravljanje sredstev
(ang. Asset management)

 • Priprava jasne in natančne evidenve vseh sredstev podjetja
 • Kakovostno poročanje
 • Spremljanje in upravljanje vseh stroškov povezanih s sredstvi
 • Sprotno upravljanje proračuna vezanega na dejansko izvedbo / porabo
 • Znatno povečanje učinkovitosti uporabe sredstev
 • Spremljanje KPI, metrik
 • Zbiranje in vrednotenje podatkov za sprejemanje odločitev
 • Kvalitetno vzdrževanje sredstev, možnost upravljanja z dejanskimi stroški in viri
 • Spremljanje nivoja ter kvalitete storitev
 • Optimizacija skladiščnih zalog

TROIA AM rešitev poleg navedenih izzivov, pokriva tudi naslednja področja:
 

 • Upravljanje sredstev (Asset)  
  EEI sredstva, nepremičnine, transportna sredstva, mehanizacija, proizvodna sredstva...
  Lokacije, kode napak, spremljanje stanja naprav, merila...
 • Oskrbovalna veriga, ki vključuje  
  Nabavo (nabavni zahtevki, naročila, prejemi, fakture dobaviteljev)
  Materialno poslovanje (skladiščenje - identi, skladišča, zaloge, samodejno naročanje, prevzemi, izdaje)
 • Upravljanje s pogodbami  
  Nabavne, garancijske, najemne, pogodbe o tarifi dela (zunanji dobavitelji) SLA.
 • IoT (Internet stvari)  
  Medsebojno povezana tehnična sredstva in naprave, podpora standardu Industrija 4.0
 • Upravljanje dela  
  Preventivno vzdrževanje, korektivno vzdrževanje, vzdrževanje na podlagi stanja naprave, prediktivno vzdrževanje
  Projekti, investicije, varnostni plani, ITIL procesi, itd.
  Hierarhija dela, planiranje, dodeljevanje...
 • Mobilna podpora  
  Online, offline mobilna podpora   
 • Analitika  
  Napredna analitika s pomočjo COGNOS orodja (BI) oziroma možnost koriščenja kognitivne analitike
 • Planiranje in razporejanje  
  Omogoča učinkovito izrabo virov - tudi s pomočjo algoritmov, ki so prilagojeni naročniku
 • Varnost in zdravje pri delu  
  Modul pokriva varnostne incidente, izdajo potrebne osebne, skupinske zaščitne opreme, ki jih zaposleni potrebujejo pri opravljanju svojih nalog ipd.

TROIA AR platforma 
platforma za obogateno resničnost

TROIA AR platformo sestavljajo rešitve za obogateno in mešano resničnost, primerne za digitalizacijo poslovnih procesov:

 • TROIA AR REMOTE  

Namenjena oddaljeni pomoči, ki omogoča delavcu ali tehniku na oddaljeni lokaciji dostop do strokovnjaka in informacij za lažje izjavanje procesa dela. 

 • TROIA AR TAG 

Aplikacija za vizualizacijo ključnih podatkov na terenu v realnem času - IoT podatkov, SCADA, EAM, dokumentov (PDF, PPT, Excel...), senzorika, telemetrija naprav in ostalo. Dostop do informacij v realnem času na lokaciji služi za podporo odločanju. 

 • TROIA AR GISMANAGER 

Aplikacija, ki omogoča vizualizacijo prostorskih podatkov in sredstev na terenu v realnem času. Orodje, ki olajša iskanje in pregled podzemne ter skrite infrastrukture. 

Pridobite subvencijo za digitalno transformacijo vašega podjetja

Za pridobitev subvencije za digitalno transformacijo z našimi rešitvami, nas kontaktirajte preko spodnjega obrazca, ali na info@troia.si.
 • *
 • *
 • *

Digitalna transformacija je nova priložnost, ki jo omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije, te pa posledično spodbujajo inovacije poslovnih procesov v celoti. V podjetju TROIA razumemo potrebe strank ter skladnost njihovih izzivov in naših procesov, predvsem pa zagotavljamo strokovno znanje in izkušnje, s katerimi pomagamo organizacijam do konkurenčne prenosti.

Za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetij, bodo spomladi ponovno na voljo nepovratna sredstva Slovenskega podjetniškega sklada, s prijavo na razpis "Spodbude za digitalno transformacijo MSP".

VEČ O PRIDOBITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.

PIŠITE NAM