• IBM ASSET HEALTH INSIGHTS

    Z IBM Maximo Asset Health Insights lahko izboljšate stanje sredstev in lokacij ter skrajšate čas izpada delovanja. S tem preprečite napake, ki nastanejo pri definiranju pravih parametrov stanja sredstva.

Maximo Asset Health Insights

Z uporabo programa IBM Maximo Asset Health Insights lahko podjetja izboljšajo preglednost nad stanjem sredstev in lokacij ter zmanjšajo čas izpada delovanja sredstva z definiranimi faktorji nadzora, kot so pogoji, stroški, zmogljivost in preostala življenjska doba.

Učinkovito nadzorovanje stanja sredstev omogoča, da podjetja izvajajo najboljše ukrepe za izboljšanje stanja sredstva, vključno z zmanjšanjem načrtov preventivnega vzdrževanja in načrtovanja popravil ali zamenjav.

Maximo Asset Health Insights omogoča optimizacijo preventivnega vzdrževanja z združevanjem informacij o evidenci sredstev, tako da lahko podjetja bolje načrtujejo finančne investicije.

REZERVIRAJTE SESTANEK

PREDNOSTI IZBOLJŠANE PREGLEDNOSTI NAD STANJEM SREDSTEV IN LOKACIJAMI

  • Preglednost nad stanjem sredstev (podatki iz senzorjev v realnem času, obvestila iz sistemov SCADA, pretekle prakse delovanja, zgodovina vzdrževanja in okvar združena z okoljskimi podatki)

  • Zmanjšani stroški vzdrževanja (zmanjšanje odpadkov in stroškov, povezanih z neučinkovitimi praksami vzdrževanja) 

  • Zmanjšanje nepotrebnih popravil

  • Odpravljanje in izogibanje nenačrtovanemu času izpada (načrtovanje več vzdrževalnih dejavnosti, zmanjšanje stroškov nadur in potrebe po dragih rezervnih delih v kratkem roku)

  • Optimizacija načrtovanega vzdrževanja, osnovana na zgodnjih obvestilih, prejetih od sredstev (vzdrževanje med delovanjem sredstva lahko zmanjša motnje delovanja)

  • Prepoznavanje gospodarskih rezultatov in tveganj, povezanih s strategijami sredstev

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.