• IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT

    Upravljanje sredstev s programsko opremo IBM Maximo izboljša vašo operativno učinkovitost, stroške in prihodnje naložbe v sredstva ter pripelje upravljanje sredstev v vaši organizaciji na novo raven.

IBM Maximo – Enterprise Asset Management, različica 7.6

IBM Maximo Asset Management je sistem za upravljanje življenjskega cikla sredstev in postopkov dela. Ponuja "vgrajen" mobilni dostop, preslikavo vnaprej pripravljenih rešitev in analitičen vpogled. Pomaga pri upravljanju vseh vrst sredstev, vključno z opremo, proizvodnjo, infrastrukturo, objekti, transportom in komunikacijo.

IBM Maximo je zgrajen na enotni platformi za programsko opremo, ki omogoča celosten pogled nad vsemi vrstami sredstev (proizvodnjo, objekti, transportom in IT-jem) v vaši celotni organizaciji.

  • Podatki in poslovni postopki v okviru IBM Maximo podpirajo upravljanje s sredstvi, storitvami in delom ter se povezujejo z meritvami, ki temeljijo na odločanju v vseh panogah. 
  • Vzdrževalna dejavnost, zabeležena na sredstvu, daje potrebno količino podatkov o delovanju za zagotavljanje atributov podatkov o sredstvu glede stroškov, okvar in ustreznih namenov.
  • Te informacije se uporabijo preko programskega nabora za poročanje IBM Maximo ali preko zunanjih orodij za poročanje z namenom ugotavljanja učinkovitosti sredstev in izvajanja učinkovitih poslovnih odločitev.
  • Takšna perspektiva vam omogoča razumevanje delovanja vseh vaših sredstev, zmanjševanje nenačrtovanih stroškov vzdrževanja in podaljšanje časa delovanja sredstva, kar vodi do izboljšav celotnega delovanja.

REZERVIRAJTE PREDSTAVITEV

 

DODATNE MOŽNOSTI IBM Maximo

Z dodatnimi možnostmi IBM Maximo lahko izboljšamo prvotno aplikacijo Maximo in ponudimo nekatere edinstvene priložnosti za določene vrste sredstev in panog, kot so:

  • IBM Maximo Linear Asset Management za linearna sredstva, kot so ceste, železnice in cevovodi

  • IBM Maximo Scheduler za oblikovno načrtovanje delovnih in projektnih načrtov (Ganttov diagram)

  • IBM Maximo Spatial Asset Management za vizualizacijo prostorskih odnosov med upravljanimi sredstvi in drugimi preslikanimi lastnostmi

  • IBM Maximo Calibration za umerjanje sredstev in standardov, ki se uporabljajo za njihovo umerjanje.

Družbi Gartner in ARC sta imenovali IBM Maximo za vodilno rešitev za upravljanje sredstev na trgu zadnjih 20 let.

VEČ INFORMACIJ 

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.