• POSLOVNO SVETOVANJE

    V okviru naše storitve ugotovimo postopke ključnih poslovnih funkcij v vaši organizaciji, ki jih je potrebno poenostaviti in jih narediti učinkovitejše ter točnejše. Svetovanje na področju poslovnih procesov je odličen pristop pred uvedbo procesov za upravljanje s sredstvi ali drugih procesov. Je naložba, ki poveča možnosti za uspeh. Izkoriščanje prednosti digitalizacije preobrata zahteva tudi kulturni preobrat in številna podjetja niso prepričana, kje začeti. Pri tem vam pomagamo mi.

Optimizacija poslovnih procesov

Uvedba rešitev za upravljanje sredstev in storitev kot tudi upravljanje nepremičnin, je več kot le ugotavljanje in namestitev ustrezne programske opreme. Napredni sistemi programske opreme so integrirani in konfigurirani tako, da ustrezajo točno določenim zahtevam glede vzdrževanja, IT ali upravljanja poslovnih procesov, podatki pa se pogosto delijo in integrirajo z drugimi poslovnimi sistemi.

Več kot samo podatki 

Uspešno upravljanje sredstev potrebuje celoten program in je odvisno od štirih ključnih elementov: ljudi, procesov, sistemov in podatkov.

Podatki prihajajo v vašo organizacijo hitreje kot kadar koli prej, zato je težko nadzorovati katere podatke imate in v kakšnem stanju so. Pri tem vam lahko pomagamo z analizo kakovosti podatkov in integracijo podatkov s programom Talend ali programom IBM Security Directory Integrator.

Naše strokovno področje pokriva

  • Oceno trenutnega statusa sredstva in procese upravljanja vzdrževanja
  • Procese izboljšanja in / ali izvedbe zasnove in določanja obsega projekta
  • Razvoj upravljanja sredstev in vzdrževanja, delavnice za preoblikovanje in zasnovo sistemov
  • Funkcionalni razvoj nad tehničnimi rešitvami
  • Pripravo projektne in sistemske dokumentacije
     

Zavedamo se pomembnosti vsakega od teh elementov in vpliva, ki ga ima na učinkovitost izvedbe, zato tesno sodelujemo s strankami da odkrijemo kje so možnosti za izboljšanje.

POVEŽITE SE Z NAŠIMI SPECIALISTI

V skladu s standardom ISO 55000

Naše metodologije poslovnega in procesnega svetovanja so osnovane na standardih v industriji in najboljših praksah.

Razumemo smernice ISO 55000, zato lahko vašo organizacijo vodimo in vam pokažemo, kakšen učinek bo imelo učinkovito upravljanje sredstev na vaše poslovanje. Pomagamo vam vzpostaviti sistem in procese, s katerimi zagotavljamo uporabne povratne informacije in neprestane izboljšave.

Rešitev Maximo smo razširili da podpira načela ISO 55000, kot na primer na področju stanja sredstev in ocene tveganja.

Z najboljšimi praksami ITSM, kot je ITIL, pomagamo svojim strankam racionalizirati organizacijo in IT storitve. Z našimi storitvami ITSM za vodenje poslovanja in procesov vam omogočamo strokovno zagotavljanje in upravljanje storitev IT.

NAŠE STROKOVNO ZNANJE 

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.