• PROIZVODNJA

  Globalna industrijska proizvodnja se srečuje s številnimi izzivi, kot so stroškovni pritiski, strožji predpisi in napredne tehnologije. Prihodnji uspeh je odvisen od tega, kako se bo proizvodni sektor spopadal z izzivi, ki mu jih zastavlja informacijska tehnologija.

IT prednosti za Industry 4.0

Industry 4.0 je kombinacija tradicionalnih proizvodnih in industrijskih praks, ki uporablja veliko različnih tehnoloških rešitev s poudarkom na IT.

S prilagoditvijo IT rešitev standardom, postopkom in izzivom proizvodne industrije in sočasno uporabo posameznih orodij in metod za različne sektorje lahko vaši organizaciji pomagamo doseči operativno odličnost.

Rešitve za proizvodna podjetja:

 • Za vzdrževanje sredstev podjetja uporabljamo Maximo for Asset Management, ki je vodilna rešitev za vzdrževanje sredstev na trgu
 • Nedavne spremembe, do katerih je prišlo z uporabo AR (Obogatena Resničnost), so znižale stroške proizvodnje, povečale proizvodnjo in izboljšale kakovost blaga.
 • Rešitev IoT (Internet stvari) je prinesla izboljšano povezljivost in delovanje naprav

Pametna proizvodnja – pametna tovarna

Pomagamo vam lahko pri organizaciji na poti do pametne proizvodnje, ki se zanaša na visoko digitaliziran in povezan obrat – pametno tovarno.​

Pametna tovarna predstavlja prehod iz bolj tradicionalne avtomatizacije na v celoti povezan in fleksibilen sistem. Nedavni trendi, kot sta četrta industrijska revolucija (Industry 4.0) in zbliževanje digitalnega ter fizičnega sveta — v obliki informacijske tehnologije (IT) in operativne tehnologije (OT) — so spremenili oskrbovalno proizvodno verigo in druge proizvodne dejavnosti.

Prednosti izboljšanja upravljanja sredstev za proizvodna podjetja

   

 • Poveča preglednost vzdrževalnih dejavnosti in delovne sile
 • pomaga do učinkovitosti sredstev in nadzora v proizvodnjem okolju
 • zniža stroške in zmanjša kompleksnost
 • poveča varnost in skladnost s predpisi v proizvodni industriji
 • skrajša čas in zniža stroške poročanja
 • omogoči preglednost številnih dobavnih verig in zagotovi logistične storitve na globalni ravni
 • zagotavlja skladnost s standardom ISO 55000
 • zagotovi učinkovitost integriranega upravljanja inventarja
 • omogoča upravljanje s postopki nabave in pridobitev večjega nadzora na proizvodnim okoljem
 • podpora za upravljanje s pogodbami
 • pomaga določiti ponudbo storitev in ustvariti pogodbe o ravni storitev (SLA)
 • omogoča fleksibilnost za prilagajanje rešitev na spreminjajoče se zahteve in delovne procese

Proizvodnim podjetjem ponujamo različne specializirane rešitve in lahko vaši organizaciji pomagamo na poti do pametne proizvodnje.

PREBERITE NAŠE ŠTUDIJE PRIMEROV 

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.