• TROIA Kronos integracijski adapter IBM MAS - Microsoft Dynamics 365

  Z vsemi izkušnjami, pridobljenimi v naših prejšnjih projektih, smo ustvarili produkt z imenom TROIA Kronos Integration Adapter IBM MAS - Microsoft Dynamics 365, ki omogoča hitro in poenostavljeno integracijo.

Izmenjava glavnih podatkov:

 • Artikli: Integracija omogoča usklajevanje informacij o artiklih med ERP in sistemi za upravljanje sredstev, kar zagotavlja dosledne podatke o izdelkih, cenah in zalogah.
 • Delavci, stroke, znanja: Integracija omogoča ažuriranje podatkov o zaposlenih, njihovih strokah in znanju v obeh sistemih, kar je koristno za upravljanje s človeškimi viri.
 • Nahajališča: Sistem omogoča ažuriranje lokacij in lokacij za učinkovito sledenje premoženja.
 • Skladišča: Sistem omogoča avtomatsko sinhronizacijo informacij o skladiščih, kar je ključnega pomena za upravljanje zalog.
 • Organizacijska hierarhija: Zagotavlja usklajenost organizacijske strukture, ki je pomembna za dodeljevanje pravic in odgovornosti.
 • Poslovni partnerji: Integracija omogoča sinhronizacijo podatkov o poslovnih partnerjih, kar izboljšuje odnose s strankami.

Izmenjava transakcijskih podatkov:

 • Procesi planiranja: Omogoča izmenjavo podatkov o načrtovanju materiala in storitev med obema sistemoma za boljše upravljanje z viri.
 • Procesi realizacije porabe: Sistem omogoča sledenje porabi materiala, dela, orodij in vozil ter omogoča spremljanje stroškov in prihodkov v realnem času.
 • Demontaža sredstev: Integracija omogoča beleženje postopkov demontaže sredstev.

 

 • Predlog za akticacijo v osnovnih sredstvih: Omogoča avtomatsko izmenjavo podatkov o predlogih za aktiviranje sredstev v osnovnih sredstvih.
 • Prejem storitve: Sistem omogoča sledenje prejema storitev in pripadajočih stroškov.
 • Stanje zaloge: integracija zagotavlja ažuriranje stanja zaloge v realnem času za izboljšano načrtovanje proizvodnje in dobav.

Povezava med osnovnimi in tehničnimi sredstvi:

 • Integracija omogoča učinkovito povezovanje med osnovnimi sredstvi in tehničnimi sredstvi, kar je ključno za vzdrževanje in upravljanje sredstev.

 

 

Rešitev podpira tokove procesa integracije na naslednjih področjih:

Upravljanje materiala, nabava, upravljanje sredstev, poslovni partnerji, upravljanje delovnih nalogov, upravljanje virov.

 

 

   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

POVEŽITE SE Z NAŠIM SPECIALISTOM

Pogovorite se z enim od naših specialistov za rešitve in se bolje seznanite z našo ponudbo.