• Sveže novičke iz našega sveta. Kaj počnemo, kje smo prisotni in vse ostale zanimivosti, ki jih želimo deliti z vami.

    NOVIČKE

Novo poglavje v industriji distribucije zemeljskega plina v Latviji

Medtem ko uspešno krepimo in širimo svojo prisotnost na Evropskih trgih, smo ponosni na novo poglavje ki ga začenjamo z Latvijskim operaterjem distribucijskega sistema zemeljskega plina GASO.

Novo poglavje v industriji distribucije zemeljskega plina v Latviji

Podjetje GASO je del skupine Latvijas Gāze Group, ki je znana kot vodilna sila na energetskem trgu na celotnem območju Baltika. Podjetje zagotavlja neprekinjeno in varno delovanje distribucije zemeljskega plina in kot edini operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v Latviji, zaposluje skoraj 900 zaposlenih in distribuira zemeljski plin več kot 400.000 odjemalcem na celotnem ozemlju Latvije.

Varnost v distribucijskem sistemu plina pomeni fizično varnost infrastrukture in zagotavljanje potrebnih zmogljivosti. GASO namenja veliko pozornosti delu službe za nujne primere, vzdrževanju distribucijskega sistema in obveščanju javnosti o varni uporabi zemeljskega plina. Sistemi informacijske tehnologije in informacijske rešitve igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega delovanja, saj poskrbijo za uspešno vodenje različnih procesov ter zagotavljanje poslovanja in poslovnih potreb podjetja.

GASO je iskal partnerja na področju digitalizacije in implementacije naprednih rešitev kot je sistem za upravljanje sredstev Maximo, ki jim bo omogočil podporo življenjskemu ciklu sredstev, načrtovanju vzdrževanja in upravljanju mobilnih ekip. Dodatno so iskali strokovne storitve tehnološkega svetovalnega podjetja, da bi zagotovili splošne podporne storitve, vključno s sistemom Maximo za izvajanje najboljših praks z vidika tehničnega razvoja IT in poslovnih procesov, ter delovne tokove, postopke in podporne storitve za zaposlene v podjetju.

Z uporabo naprednih IT rešitev bo GASO dobil orodje za ustrezno shranjevanje, obdelavo, analizo in vizualizacijo vseh svojih ključnih podatkov, kar jim bo omogočilo natančnejše prilagajanje njihovega delovanja in razvoja, hkrati pa bo optimiziralo naložbe v infrastrukturo. Napredne analitične rešitve jim bodo omogočile globlji in podrobnejši vpogled v vse vrste podatkov in vsebin z uporabo naprednih tehnik in orodij, ki presegajo tradicionalne analitične postopke.

Podjetje TROIA je eden vodilnih evropskih implementatorjev visoko specializiranih informacijskih sistemov za upravljanje in vzdrževanje vseh vrst sredstev. “Z več kot 80 uspešno izvedenimi projekti na področju upravljanja sredstev v podjetju in bogatimi izkušnjami v industriji smo prepričani, da bo novo sodelovanje z operaterjem distribucijskega sistema plina GASO privedlo do dolgoročnega poslovnega sodelovanja, ki se ga že veselimo” je o omenjenem projektu povedal direktor podjetja TROIA, Primož Sevčnikar.

Rešitev za upravljanje sredstev (enterprise asset management) podpira delo in upravljanje sredstev za prenos in distribucijo v plinskih, vodovodnih in elektro podjetjih. Pomaga povečati učinkovitost sredstev in virov z zagotavljanjem platforme za podporo vsem vrstam sredstev in vsem vrstam dela. Z identifikacijo kritičnih sredstev in delovnih nalogov povezanih  z zakonskim zahtevami, bodo v podjetju GASO pridobili izboljšave na področju rednega sledenja in poročanja ter lažjega razporejanja dela in vodenja ekip, hkrati pa bodo lažje spremljali delovne napredke in potrdila.

Projekt, ki zajema razvoj in izvajanje sistema za upravljanje sredstev IBM Maximo, bo podjetju GASO omogočil vzpostavitev načrtovanja preventivnega vzdrževanja in razporejanje avtomatizirane rešitve za distribucijski sistem zemeljskega plina in regulatorje tlaka, kar bo zagotovilo lažje in hitrejše odkrivanje napak, optimizacijo in zanesljivejše delovne procese.