• ŠTUDIJA PRIMERA

    Upravljanje sredstev in storitev je v zdravstvenem sektorju prav tako potrebno

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) je za upravljanje sredstev in storitev IT uvedel rešitev IBM Control Desk.

IZZIV

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je želel vzpostaviti storitveni center za učinkovito upravljanje procesov v oddelku IT ob hkratnem znižanju stroškov delovanja in vzdrževanja ter ohranjanju visoke ravni kakovosti storitev.

REŠITVE

Podjetje TROIA je uvedlo rešitev IBM Control Desk, ki se uporablja za celostno upravljanje sredstev in storitev IT. Projekt smo izvedli v več fazah in korakih.

PRENOSTI

S programsko opremo IBM Control Desk IVZ prihrani veliko stroškov in časa.

Celotno študijo primera si oglejta tukaj:

  • *