• ŠTUDIJA PRIMERA

    Upravljanje vseh strateško pomembnih sredstev na enem mestu

Podjetje Elektro Ljubljana je uvedlo rešitev IBM Maximo Asset Management. Rešitev je bila integrirana z vsemi obstoječimi sistemi in aplikacijami.

IZZIV

Podjetje Elektro Ljubljana se je soočalo z vedno obsežnejšim in kompleksnejšim poslovnim okoljem ter je iskalo rešitev, ki bi omogočala upravljanje vseh strateško pomembnih sredstev na enem mestu.

REŠITVE

Za izjemno zahteven projekt sta bili odgovorni družbi TROIA d. o. o. in Informatika d. d., ki sta uvedli rešitev IBM Maximo Asset Management. Obe družbi sta bili izbrani zaradi svojega strokovnega znanja na področju upravljanja sredstev.

PREDNOSTI

Podjetje bo lahko povečajo izrabo sredstev, znižalo stroške novih sredstev, povečalo število uspešno razrešenih garancijskih zahtevkov ter zmanjšalo zaloge in obseg vzdrževanja v zunanjem izvajanju.

REZULTATI:

  • Podjetje Elektro Ljubljana je doseglo popolno preglednost svojih sredstev in storitev vzdrževanja v zunanjem izvajanju, kar je pomenilo odlično sledljivost in preglednost na vseh ravneh delovanja.

PRIPOROČILO STRANKE

“The implementation of the IBM Maximo Asset Management system succeeded in establishing a well-functioning system in a relatively short time. It became the major system for asset management at Elektro Ljubljana d.d. The biggest issue was integration with the ERP and other external systems, which was successfully completed in cooperation with the contractor. As expected, this step was difficult but Troia, with its expertise, always found solutions.”

Matjaž Keršnik
IBM Maximo AM Project manager, Head of Asset Management Division,Operation @ Development of the Distribution Grid OU, Elektro Ljubljana d. d.

Celotno študijo primera si oglejte tukaj:

  • *